K6317

SALASPILS - RĪGA

no Salaspils

               no 01.09.2022.g.         

darba dienās

05:30 B-D 06:15 M 06:30 B-D-S 07:00 S-B-D 07:20 SK 07:20 Ba*- 07:35 M 08:10 M
08:25 B-D-S 08:50 B-D 09:15 F-M 09:40 S-B-D 10:20 SK 10:50 M 11:00 S-B-D
11:55 B-D 12:30 M 12:40 S-B-D 13:25 SK 13:45 B-D-S 14:30 M 14:55 SK
15:20 M-S 15:55 B-D 16:10 S - 16:25 Ba*- 16:35 M 16:55 B-D 17:10 S-M 17:35 SK 17:55 F-M
18:15 B-D 18:30 M-S 19:10 M-S 19:45 B-D 20:50 M 21:30 S-B-D

Salaspils autobusu galapunkti: Ba - Bajāri - Briežu iela, D - Dienvidu iela, F - Fizikas Institūts, M - Miera iela,  S - Silava, SK - Saulkalne

 * kursē no Bajāriem, kursē no 01.09. līdz 31.05

 


K6317

SALASPILS - RĪGA

no Salaspils

no. 01.09.2022.g.   

sestdienās

05:30 B-D 06:15 M 06:30 B-D-S 07:10 M-S 07:40 M 08:00 M 08:10 B-D-S
08:40 B-D 09:15 F-M 09:40 S-B-D 10:20 SK 10:55 B-D 11:55 B-D 12:40 S-B-D
13:25 SK 14:30 M 15:20 M-S 16:10 S-M 17:10 S-M 17:35 SK 17:55 F-M
18:30 M-S 18:55 B-D 19:45 B-D 21:00 S-B-D

Salaspils autobusu galapunkti: - Briežu iela, D - Dienvidu iela, F- Fizikas  Institūts, M - Miera iela, S - Silava, SK - Saulkalne
K6317

SALASPILS - RĪGA

no Salaspils

no. 01.09.2022.g.   

svētdienās un svētku dienās

06:15 M 06:30 B-D-S 07:10 M-S 08:00 M 08:10 B-D-S 08:40 B-D 09:15 F-M
09:40 S-B-D 10:20 SK 10:55 B-D 11:55 B-D 12:40 S-B-D 13:25 SK 14:30 M
15:20 M-S 16:10 S-M 17:10 S-M 17:35 SK 17:55 F-M 18:30 M-S 19:45 B-D
21:00 S-B-D

Salaspils autobusu galapunkti: - Briežu iela, D - Dienvidu iela, F- Fizikas Institūts, M - Miera iela, S - Silava, SK - Saulkalne

 
Izdrukāt