6317

SALASPILS - RĪGA

no Salaspils

no 01.01.2018.g.                

Darba dienās

05.00 M* 05.30 B-D 06.00 M 06.05 SK 06.25 M 06.30 B-D 06.50 S
06.50 B-D 07.00 SK-A* 07.10 M 07.20 S 07.25 B-D 07.35 SK 07.40 B-D
08.00 M 08.05 B-D 08.30 S 08.35 B-D 09.00 M 09.10 F-M 09.15 SK-A*
09.35 B-D 09.40 S-B-D 10.20 SK 10.40 M 10.55 B-D 11.10 M-S 11.40 M
11.55 SK-A* 11.55 B-D 12.20 M 12.35 B-D 12.40 S-B-D 13.20 M 13.35 SK
13.50 M-S 14.15 B-D 14.40 M 14.55 B-D 15.15 S-M 15.35 B-D 15.55 B-D
16.10 S-M 16.35 A* 16.35 F-M 16.55 B-D 17.05 S-M 17.25 SK 17.40 B-D
17.55 F-M 18.10 B-D 18.25 SK-A* 18.30 S 18.45 M 18.55 B-D 19.00 M-S-M
19.50 B-D 20.00 SK 20.40 M 21.25 B-D-S 22.00 M

A - Apakšstacija, B - Briežu iela, D - Dienvidu iela, F - Fizikas Institūts, M - Miera iela, S - Silava, SK - Saulkalne

*reisi kursē pa Lokomotīves, Lomonosova ielu.

 

6317

SALASPILS - RĪGA

no Salaspils

  no 01.01.2018.g.   

Sestdienās

05.30 B-D 06.15 M 06.30 SK 06.40 B-D-S 07.10 M-S 07.30 B-D 08.00 M
08.10 SK 08.15 B-D-S 08.35 B-D 09.10 F-M 09.35 B-D 09.40 S-B-D 10.20 SK
10.40 M 10.55 B-D 11.20 M-S 11.55 B-D 12.20 M 12.35 B-D 12.40 S-B-D
13.20 M 13.35 SK 13.45 B-D-S 14.30 M 14.55 B-D 15.15 S-M 15.35 B-D
15.55 B-D 16.20 S-M 16.55 B-D 17.05 S-M 17.25 SK 17.40 B-D 17.55 F-M
18.10 B-D 18.30 M-S 18.55 B-D 19.00 M-S-M 19.50 B-D 20.00 SK 20.50 M
21.15 S-B-D 22.00 M

A - Apakšstacija, B - Briežu iela, D - Dienvidu iela, F - Fizikas Institūts, M - Miera iela, S - Silava, SK - Saulkalne

 

6317

SALASPILS - RĪGA

no Salaspils

no 01.01.2018.g.    

Svētdienās un svētku dienās

06.00 M 06.35 B-D-S 07.00 SK 07.10 M-S 07.30 B-D 08.00 M 08.15 B-D-S
08.35 B-D 09.10 F-M 09.35 B-D 09.40 S-B-D 10.20 SK 10.40 M 10.55 B-D
11.20 M-S 11.55 B-D 12.20 M 12.35 B-D 12.40 S-B-D 13.20 M 13.35 SK
13.45 B-D-S 14.30 M 14.55 B-D 15.15 S-M 15.35 B-D 15.55 B-D 16.20 S-M
16.55 B-D 17.05 S-M 17.25 SK 17.40 B-D 17.55 F-M 18.10 B-D 18.30 M-S
18.55 B-D 19.00 M-S-M 19.50 B-D 20.00 SK 20.50 M 21.15 S-B-D 22.00 M

A - Apakšstacija, B - Briežu iela, D - Dienvidu iela, F - Fizikas Institūts, M - Miera iela, S - Silava, SK - Saulkalne

 
Izdrukāt