6829

SILAKROGS - ROPAŽI

no Silakroga

no 19. 03. 2020.g.

Darba dienās

06.29 09.39* 10:39 11.49 14.59 16:09 19:49
21:19 23:05 00:15* Reisi kursē tikai līdz Zaķumuižai    


6829

SILAKROGS - ROPAŽI

no Silakroga

no 28. 03. 2020.g.

Sestdienās, svētdienās un    
svētku dienās

09.39* 10.39 11.49 14.59 16.09 19.49 21.19
23:05 00.15 
* Reisi kursē tikai līdz Zaķumuižai               


6829

SILAKROGS - RĪGA

no Silakroga

no 19. 03. 2020.g.

Darba dienās

05.50 06.35 07.40 10.40 11.40 12.50 16:00
17:10 20:50 22.15*


* Reiss kursē caur Upeslejām, Sauriešiem, Ulbroku līdz Rīgai. 6829

SILAKROGS - RĪGA

no Silakroga

no 28. 03. 2020.g.

Sestdienās, svētdienās un    
svētku dienās

06.35 07.40 10.40 11.40 12.50 16.00 17.10
20.50 22.15*

* Reiss kursē caur Upeslejām, Sauriešiem, Ulbroku līdz Rīgai.

 
Print